Tournée USA, Spalletti: "Manolas rimane con noi" 24.07.16

Tournée USA, Spalletti: "Manolas rimane con noi" 24.07.16